Ευχαριστούμε για την Επίσκεψή σας!
* Υποχρεωτικά πεδία

 
Παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και κάντε κλικ στην Αποστολή
 
  Ι.Χ. Επιβατικό Ι.Χ. Δίκυκλο Ι.Χ. Φορτηγό αγροτικό Ι.Χ. Φορτηγό μέχρι 3,5 τόνους
  Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες Προστασία Bonus-Malus
Πυρός & Πυρός από τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες Ολική κλοπή
Μερική κλοπή Φυσικοί κίνδυνοι
Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, στάσεις-απεργίες και κακόβουλες ενέργειες Ζημιές από χαλαζόπτωση
Προσωπικό ατύχημα οδηγού / ιδιοκτήτη Νομική προστασία (3.000€)
Ενοικίαση αυτοκινήτου από ζημία Πυρός ή Ολικής/Μερικής κλοπής ή Ιδίων ζημιών Θραύση κρυστάλλων (κεφ. 1.200€)
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά του οχήματος Φροντίδα Ατυχήματος
Ιδίες ζημιές (απαλλαγή 150€, 300€, 450€, 600€ ή 900€, κατ’επιλογή) Δωρεάν κάρτα πρόληψης υγείας
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα