Ευχαριστούμε για την Επίσκεψή σας!
* Υποχρεωτικά πεδία

 
Παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και κάντε κλικ στην Αποστολή
                 
  Πυρκαγιά – πτώση κεραυνού    
Ευρεία έκρηξη    
Πυρκαγιά από δάσος    
Ζημίες από καπνό    
Βραχυκύκλωμα μέχρι 1.500,00€    
Κλοπή μετά από διάρρηξη-ληστεία    
Ζημίες στο κτίριο εξ αιτίας κλοπής μέχρι ευρώ 3.000,00€    
Τρομοκρατικές ενέργειες    
Πολιτικές ταραχές    
Πλημμύρα - Θύελλα – Καταιγίδα- Τυφώνας    
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης –ψύξης - κλιματισμού, αποχέτευσης    
Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημίες από νερά μέχρι του ποσού των €1.500,00    
Πτώση αεροσκαφών    
Πρόσκρουση οχήματος    
Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 1.500,00€    
Κάλυψη φωτεινών και μη επιγραφών σταθερά προσδεδεμένων στο κτίριο,    
Από καλυπτόμενο κίνδυνο έως του ποσού των 800,00€ σε Α’ κίνδυνο ανά ζημία    
Και ετήσια ευθύνη εταιρίας έως 1.200,00€    
Αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτερο όριο 3.000,00