Ευχαριστούμε για την Επίσκεψή σας!
* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και κάντε κλικ στην Αποστολή
                 
  Απώλεια από κλοπή οθονών και υπολογιστών προβολής μηνυμάτων βιτρίνας με ανώτατη ευθύνη της εταιρίας μας το ποσό των ευρώ 1.000,00 ανά ζημία και ετησίως  Πυρκαγιά από δάσος
Επακόλουθες ζημίες πυρκαγιάς σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου του περιεχομένου Ευρεία έκρηξη
Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 3.000,00.- Ζημιές από καπνό
Απώλεια ή ζημιά από κλοπή με διάρρηξη σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 8.000,00.- Πυρκαγιά - κεραυνός
Ζημιές στο κτίριο εξ' αιτίας κλοπής σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 6.000,00.-  Πλημμύρα – καταιγίδα – θύελλα
Απώλεια χρημάτων από ένοπλη ληστεία (Hold-up) σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 1.500,00.- Χιόνι - παγετός - χαλάζι
Cash in safe (κάλυψη μετρητών σε χρηματοκιβώτιο) μέχρι ευρώ 1.500,00 Πρόσκρουση οχήματος
Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού & αποχέτευσης Πτώση αεροσκαφών
Έξοδα άντλησης υδάτων στο υπόγειο μέχρι ευρώ 1.500,00 Πτώση δέντρων - στήλων
Θραύση κρυστάλλων σε Α' κίνδυνο μέχρι ευρώ 3.000,00. Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
Θραύση επιγραφής (σταυρού) με ανώτατη ευθύνη της εταιρίας μας το ποσό των ευρώ 800,00 (καλύπτεται μόνο σε περίπτωση που είναι κολλημένο πάνω στο κτίριο όχι στο πεζοδρόμιο) Κακόβουλη βλάβη
Πυρκαγιά & έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες Κατάρρευση κατολίσθηση - καθίζηση
Ημερήσιο επίδομα από διακοπή εργασιών από καλυπτόμενο κίνδυνο (μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 50 ημερησίως με περίοδο αποζημιώσεως 12 μήνες) Έξοδα αποκομιδής ερειπίων σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
Έξοδα φύλαξης σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 1.500,00.- Έξοδα μελετών – αδειών σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 1.500,00.-
Έξοδα μεταστέγασης – μεταφοράς περιεχομένου σε Α’ κίνδυνο μέχρι  ευρώ 3.000,00.- Ποιοτική αλλοίωση σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 1.000,00.
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαϊάς σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία εκρήξεως σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Αστική ευθύνη υδάτων σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Σεισμός (Προαιρετικά)
Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημίες από νερά μέχρι 1.500€