Ευχαριστούμε για την Επίσκεψή σας!
* Υποχρεωτικά πεδία

 
Παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και κάντε κλικ στην Αποστολή
                 
  Πυρκαγιά - κεραυνός    
Πυρκαγιά από δάσος    
Καπνός από πυρκαγιά    
Ευρεία έκρηξη    
Πτώση αεροσκαφών    
Πρόσκρουση οχήματος    
Κλοπή περιεχομένου και ζημιές κλέπτου εις το περιεχόμενο    
Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 3.000,00€ κατά γεγονός & 6.000,00€ ετησίως    
Ζημιές στο κτίριο εξαιτίας κλοπής με διάρρηξη μέχρι του ποσού των 5.000,00€    
Τρομοκρατικές ενέργειες    
Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες    
Κακόβουλες ενέργειες    
Πλημμύρα - θύελλα - καταιγίδα - τυφώνας    
Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκαταστάσεων ύδρευσης - θέρμανσης - ψύξης & αποχέτευσης    
Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά μέχρι του ποσού των 1.500,00€    
Χιόνι - παγετός - χαλάζι    
Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός μέχρι του ποσού των 20.000,00€    
Αστική ευθύνη εξαιτίας πυρός & νερών διαρροής ύδατος προς τρίτους μέχρι το 10% του κεφαλαίου (κτιρίου και περιεχομένου) με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000,00€    
Ζημιές εξωτερικών πινακίδων & επιγραφών (στέρεα προσαρτημένα στα ασφαλιζόμενα ακίνητα) μέχρι του ποσού των 3.000,00€ κατά γεγονός & ετησίως    
Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι του ποσού των 3.000,00€ κατά γεγονός & ετησίως    
Έξοδα λήψης αδειών & έξοδα μηχανικών - αρχιτεκτόνων μέχρι του ποσού των 10.000,00€ κατά γεγονός και ετησίως    
Έξοδα αποκομιδής ερειπίων μέχρι του ποσού των 10.000,00€ κατά γεγονός & ετησίως