Ασφαλίσεις Φαρμακείων

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » Ασφαλίσεις Φαρμακείων

Τι είναι το  Πρόγραμμα ασφάλισης φαρμακείων 

Το πρόγραμμα  Ασφάλισης Φαρμακείων είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρηση καθώς και τις συνέπειες αυτών. 
Παρέχει την δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τόσο του κτιρίου ή / και του περιεχομένου.

Που απευθύνεται το  Πρόγραμμα ασφάλισης φαρμακείων

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Φαρμακείων απευθύνεται στους πελάτες της Ατλαντικής ένωσης που  : 
       Θέλουν να ασφαλίσουν το κτίριο ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους 
       Επιθυμούν την μέγιστη προστασία της περιουσίας τους 
       Σε πελάτες ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητα τους και αποτελούν πηγή εσόδων

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προγράμματος ασφάλισης φαρμακείων

-       Εμπεριέχει  σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις αλλά και επιμέρους δαπάνες

-       Έχει ανταγωνιστικό κόστος

-       Στο περιεχόμενο συμπεριλαμβάνονται και οι συνταγές οι οποίες θα καλύπτονται σε Α' κίνδυνο μέχρι του ποσού των ευρώ 8.000,00

-       Θα  καλύπτονται και  οι τυχόν ζημιές  που θα προκληθούν στις ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ του εργαστηρίου, από καλυπτόμενο κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει δηλωθεί η ύπαρξη του εργαστηρίου,. στην αίτηση ασφάλισης.

-       Με την κάλυψη θραύση διαρροή σωληνώσεων καλύπτεται η αποχέτευση καθώς και ζημιές από ύδατα τα οποία διέρρευσαν η εκτοξεύτηκαν  από αυτόματη εγκατάσταση κατασβέσεως πυρκαγιάς (SPRINKLERS SYSTEM) 

-       Με την κάλυψη των υαλοπινάκων καλύπτεται και η θραύση καθρεπτών. Επίσης στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και τοποθέτησης των υαλοπινάκων-καθρεπτών καθώς και οι ζημιές  σε κάθε είδους πλαίσια, γράμματα και παραστάσεις που υπάρχουν σε αυτά.

-       Η μη ύπαρξη μέτρων προστασίας (ρολά ή/και σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία security) θα επιβαρύνει το ασφάλιστρο του περιεχομένου  με 1,50€ ανά χίλια ευρώ κεφαλαίου.

-       Η κάλυψη του βραχυκυκλώματος ισχύει και χωρίς εστία φωτιάς

-       Τα επιμέρους όρια ευθύνης των παρεχόμενων καλύψεων περιλαμβάνονται στο συνολικό προς ασφάλιση κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν

Παρεχόμενες καλύψεις

-       Πυρκαγιά - κεραυνός

-       Επακόλουθες ζημίεσ πυρκαγιάς σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου του περιεχομένου

-       Πυρκαγιά από δάσος

-       Ευρεία έκρηξη

-       Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 3.000,00.-

-       Ζημιές απο καπνό

-       Απώλεια ή ζημιά από κλοπή με διάρρηξη σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 8.000,00.-

-       Απώλεια από κλοπή οθονών και υπολογιστών προβολής μηνυμάτων βιτρίνας με ανώτατη ευθύνη της εταιρίας μας το ποσό των ευρώ 1.000,00 ανά ζημία και ετησίως

-       Ζημιές στο κτίριο εξ' αιτίας κλοπής σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 6.000,00.-

-       Απώλεια χρημάτων από ένοπλη ληστεία (Hold-up) σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 1.500,00.-

-       Cash in safe (κάλυψη μετρητών σε χρηματοκιβώτιο) μέχρι ευρώ 1.500,00

-       Πλημμύρα – καταιγίδα – θύελλα

-       Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού & αποχέτευσης

-       Έξοδα άντλησης υδάτων στο υπόγειο μέχρι ευρώ 1.500,00

-       Χιόνι - παγετός - χαλάζι

-       Πρόσκρουση οχήματος

-       Πτώση αεροσκαφών

-       Πτώση δέντρων - στήλων

-       Θραύση κρυστάλλων σε Α' κίνδυνο μέχρι ευρώ 3.000,00.

-       Θραύση επιγραφής (σταυρού) με ανώτατη ευθύνη της εταιρίας μας το ποσό των ευρώ 800,00 (καλύπτεται μόνο σε περίπτωση που είναι κολλημένο πάνω στο κτίριο όχι στο πεζοδρόμιο)-

-       Πυρκαγιά & έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες

-       Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες

-       Κακόβουλη βλάβη

-       Κατάρρευση κατολίσθηση - καθίζηση

-       Ημερήσιο επίδομα από διακοπή εργασιών από καλυπτόμενο κίνδυνο (μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 50 ημερησίως με περίοδο αποζημιώσεως 12 μήνες)

-       Έξοδα αποκομιδής ερειπίων σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

-       Έξοδα φύλαξης σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 1.500,00.-

-       Έξοδα μεταστέγασης – μεταφοράς περιεχομένου σε Α’ κίνδυνο μέχρι  ευρώ 3.000,00.-

-       Έξοδα μελετών – αδειών σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 1.500,00.-

-       Ποιοτική αλλοίωση σε Α’ κίνδυνο μέχρι ευρώ 1.000,00.

-       Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαϊάς σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

-       Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία εκρήξεως σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

-       Αστική ευθύνη υδάτων σε Α’ κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

-       Εξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημίες από νερά μέχρι 1.500€

-       Σεισμός (Προαιρετικά)

 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter