Εισόδημα

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ » Εισόδημα

  • Εισόδημα
    Εισόδημα

Πολύ συχνά μας αγχώνουν σκέψεις που αφορούν την εξασφάλιση της οικογένειάς μας σε περίπτωση που μας συμβεί κάτι απρόβλεπτο, κατά την διάρκεια της παραγωγικής περιόδου της ζωής μας.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε πάντα ικανοί και σε θέση να παράγουμε εισόδημα τόσο για εμάς, όσο και για την οικογένεια μας, ώστε η ζωή μας να προχωρά χωρίς αγωνία για το αύριο των δικών μας ανθρώπων.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, δημιούργησε και σας προσφέρει προγράμματα για την προστασία του εισοδήματός σας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Σας εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση που υποστείτε μόνιμη ολική ανικανότητα θα εισπράξετε το κεφάλαιο που εσείς έχετε επιλέξει.

Σας προσφέρει:

  • Καταβολή του κεφαλαίου σε περίπτωση που ασθένεια ή ατύχημα σας προκάλεσεμόνιμη ολική ανικανότητα και συγκεκριμένα :

§  ολική απώλεια όρασης και των δύο ματιών

§  ανεπανόρθωτη λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών

§  ανεπανόρθωτη λειτουργική απώλεια και των δύο ποδιών

§  μόνιμη και ολική παράλυση

Εισπράττετε το κεφάλαιο μετά την οριστικοποίηση της ανικανότητας σε 3 δόσεις :

  • 40% με την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία του ατυχήματος ή της ασθένειας
  • 40% ένα χρόνο από την καταβολή της 1ης δόσης
  • 20% δύο χρόνια από την καταβολή της 1ης δόσης

Η κάλυψη αυτή παρέχεται συμπληρωματικά με κάποια από τις βασικές ασφάλειες ζωής.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Με την παροχή αυτή η Ατλαντική Ένωση σας εξασφαλίζει την Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση που υποστείτε μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια και αναλαμβάνει για λογαριασμό σας την υποχρέωση ομαλής συνέχισης του προγράμματος που έχετε επιλέξει, μέχρι τη λήξη του.

Η κάλυψη αυτή παρέχεται συμπληρωματικά με κάποια από τις βασικές ασφάλειες ζωής και τα προγράμματα υγείας.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με την παροχή αυτή η Ατλαντική Ένωση σας εξασφαλίζει την είσπραξη αποζημίωσης σε περίπτωση που κάποιο ατύχημα ή ασθένεια σας εμποδίζει πρόσκαιρα να ασκείσετε το επάγγελμα σας.

Σας προσφέρει:

  • Αναπλήρωση έως του 75% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας, και μέχρι 2 έτη, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω ατυχήματος το οποίο σας προκάλεσεπρόσκαιρη ολική ή μερική ανικανότητα.
 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter