Ομαδικές Ασφαλίσεις

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » Ομαδικές Ασφαλίσεις

Η Ομαδική Ασφάλιση είναι μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων και η εξασφάλιση του εργαζόμενου και της οικογένειας του. 
Ο θεσμός της ομαδικής ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως το πλέον ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης, παραγωγικότητας και επίτευξης στόχων. Αυτό που κάνει πραγματικά μία επιχείρηση να διαφοροποιείται και να ξεχωρίζει είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της για ανάπτυξη και επιτυχημένη πορεία.

Πλεονεκτήματα για την Επιχείρηση :

 • Ενίσχυση της σχέσης της με τους εργαζόμενους
 • Προστασία της Υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους
 • Δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος
 • Κίνητρα για την διατήρηση στελεχών και προσέλκυση νέων από την αγορά
 • Άνοδο παραγωγικότητας
 • Έκπτωση των ασφαλίστρων που καταβάλλονται για την Ομαδική Ασφάλιση του προσωπικού από τα ακαθάριστα έσοδα

 Πλεονεκτήματα για τον Εργαζόμενο :

 • Αύξηση της αίσθησης ασφάλειας
 • Τόνωση εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την Εταιρία
 • Ενίσχυση των παροχών του κυρίως ασφαλιστικού φορέα

Η Ατλαντική Ένωση, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, μπορεί να σας προσφέρει προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης που προστατεύουν και εξασφαλίζουν τους εργαζόμενους σας και τις οικογένειες τους, με μία σειρά παροχών :

 • Απώλεια Ζωής
 • Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα για εργασία
 • Θάνατος ή Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα
 • Απώλεια Εισοδήματος

 Παροχές περίθαλψης 

 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Νοσοκομειακή Επίδομα
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Επίδομα Μητρότητας
 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter