ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πώς μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου ή την επιχείρησή μου και τι πρέπει να κάνω;

Η Ατλαντική Ένωση με γνώμονα πάντοτε την πληρέστερη κάλυψη του πελάτη δημιούργησε τα προγράμματα κατοικίας «ATLA PLUS NEW» & «ATLA HOME GOLD»  και για τις επιχειρήσεις το «ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Είναι ολοκληρωμένα προγράμματα, ευέλικτα και προνομιακά.

Επικοινωνήστε με τα κεντρικά μας γραφεία: Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387   FAX  +030 26610 28059 

Τι πρέπει να κάνω αν πάθει ζημιά το σπίτι μου ή η επιχείρησή μου ;

1.     Να δηλώσετε το συμβάν Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387   FAX  +030 26610 28059 

2.     Να δηλώσετε το συμβάν στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (όταν συμβεί κλοπή)

Ποιες είναι οι ασφαλιζόμενες αξίες;

 Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής αν πρόκειται για κτήριο και σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο αν πρόκειται για περιεχόμενο.

Ως αξία ανακατασκευής ορίζεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων του ασφαλισμένου ακινήτου και των βοηθητικών και κοινόχρηστων στεγασμένων χώρων του επί της τιμής που ορίζεται ανά τ.μ. στον πίνακα κόστους κατασκευής που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Υπό ποιές προϋποθέσεις καλύπτεται ο σεισμός;

O σεισμός παρέχεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Η οικοδομή να είναι κατασκευασμένη μετά το 1960
  • Η οικοδομή να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες οικοδόμησης από τις δημόσιες αρχές.
  • Να μην έχει υποστεί ζημίες από προγενέστερο σεισμό.
  • Η κάλυψη του Σεισμού δεν παρέχεται σε οικοδομές μη αντισεισμικές, αυθαίρετες ή μετέπειτα νομιμοποιηθείσες.
  • Η κάλυψη Σεισμού σε υπό κατασκευή οικοδομές δίνεται όταν έχουν ολοκληρωθεί τα μπετά, οι τοιχοποιίες, τα σοβαντίσματα και οι δαπεδοστρώσεις 

Mπορώ να ασφαλίσω την εξοχική μου κατοικία;

 Μπορείτε, εφ’ όσον έχετε ασφαλιστήριο για την κύρια κατοικία σας στην εταιρία μας.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τι να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

 Σε περίπτωση ατυχήματος ο ασφαλισμένος μας θα πρέπει να καλέσει αμέσως την φροντίδα ατυχήματος ATLANTIC HELP, η οποία δίδεται σε συνεργασία με την MONDIAL ASSISTANCE εικοσιτέσσερις (24) ώρες ημερησίως, όλες τις ημέρες του χρόνου, στο τηλέφωνο 210-7470001.

Ο εξειδικευμένος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της εταιρίας μας θα μεταβεί άμεσα στον τόπο του ατυχήματος για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε το δυσάρεστο γεγονός, προσφέροντάς σας κάθε χρήσιμη πληροφορία.

Μερικές από τις ενέργειές  κατά την μετάβασή του θα είναι:  

•  Να καταγράψει τις συνθήκες ατυχήματος.

•  Να φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και να κάνει ακριβή περιγραφή των ζημιών τους.

•  Να συντάξει ένα σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος.

• Να σας δώσει να υπογράψετε έντυπο δήλωσης ατυχήματος και να σας βοηθήσει στη συμπλήρωση του εντύπου Φιλικής Δήλωσης.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

            Είναι δυνατή η παροχή της Υπηρεσίας (ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) ATLANTIC-HELP σε ασφαλισμένους που δεν καλούν από τον τόπο του ατυχήματος, το αργότερο μέχρι και 5 ημέρες μετά από την ημερομηνία του συμβάντος.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ATLANTIC-HELP θα ακολουθεί την ίδια διαδικασία αποστέλλοντας τον αντίστοιχο συνεργάτη μας στον τόπο τον οποίο θα μας υποδείξει ο ασφαλισμένος.

Είναι η Ατλαντική Ένωση στο φιλικό διακανονισμό;

Από την 1η Μαΐου 2000 εφαρμόζεται ο Φιλικός Διακανονισμός για τις υλικές ζημιές οχημάτων και μετά από τα θετικά αποτελέσματά του στην αγορά αλλά και την αποδοχή του από το καταναλωτικό κοινό, εντάχθηκαν και τα ατυχήματα με Σωματικές Βλάβες. Με το σύστημα αυτό, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος δεν χρειάζεται να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική εταιρία του, υπαιτίου για το ατύχημα προσώπου, αλλά η αποζημίωσή σας θα γίνει από τη δική σας εταιρία. Εφαρμόζοντας το σύστημα αυτό, ο ασφαλισμένος της εταιρίας μας θα αποζημιώνεται πλέον γρηγορότερα, απολαμβάνοντας τα προνόμια και τη σιγουριά της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

1) Εάν υπάρχουν τραυματισμοί καλέστε οπωσδήποτε την Αστυνομία.

2) Εάν υπάρχουν Υλικές Ζημιές προσπαθήστε να καταγραφεί το ατύχημα από την Αστυνομία και συμπληρώστε και υπογράψτε το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης μαζί με τον άλλο εμπλεκόμενο οδηγό. Κρατήστε από ένα αντίγραφο ο καθένας.

3) Σημειώστε με Χ στα αντίστοιχα για κάθε όχημα τετραγωνίδια για να γίνουν σαφείς οι συνθήκες ατυχήματος, συμπληρώστε και το σχεδιάγραμμα.

4) Εάν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες σημειώστε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και αναγράψτε τα στο Έντυπο Φιλικής Δήλωσης (Παρ.5).

5) Μην ξεχάσετε:   Να υπογράψετε και οι δύο οδηγοί,

                                Να κρατήσετε ο κάθε οδηγός από ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του

                                Εντύπου Φιλικής Δήλωσης

 Το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης δεν υποκαθιστά τη δήλωση ατυχήματος προς την Ασφαλιστική σας Εταιρία.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια για τη συμπλήρωση του Εντύπου επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στην Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος (ATLANTIC-HELP) στο 210-7470001 όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

 

 

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Τι πρέπει να γνωρίζω για τον Φιλικό Διακανονισμό;

Ασφαλίζοντας το όχημα σας τον Όμιλο της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ μπορείτε να εξυπηρετηθείτε χωρίς ταλαιπωρία μέσω του συστήματος του Φιλικού Διακανονισμού, αρκεί να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1)  Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ μόνο δύο οχημάτων ασφαλιζομένων από εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού. (ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΙΣΤΑ) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤ. ΣΤΟ ΦΔ)

2α)  Συμπλήρωση και υπογραφή από τους εμπλεκόμενους οδηγούς της Φιλικής Δήλωσης              (ΕΝΤΥΠΟ ΦΔ)

2β)  Υποχρεωτική ηλεκτρονική Επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων εταιριών, διότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συμπληρωθεί το Έντυπο ΦΔ, να υπάρχει δυνατότητα ένταξης της ζημιάς στο σύστημα Φ. Διακανονισμού όταν η άλλη εταιρία αποδεχθεί την υπαιτιότητα του πελάτης της μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

3)    Οι υλικές ζημιές αποζημιώνονται εις το ποσόν των 6.500€ και οι σωματικές βλάβες εις το ποσόν των 30.000€ συνολικά ανά ατύχημα και με ανώτατο όριο και άτομο τα 12.000€.

4)    Το ατύχημα να έχει γίνει εντός της Ελληνικής Επικράτειας.                                                                                                              

Επίσης εμπίπτουν στη Συμφωνία ατυχήματα προκαλούμενα από:

1α) Το μεταφερόμενο με το όχημα φορτίο,

β) Διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως χρησιμοποιούμενα για τη λειτουργία του οχήματος.

γ)  Εξάρτημα που αποσπάστηκε από το όχημα.

 

δ) Όταν από τη σύγκρουση των δύο εμπλεκομένων οχημάτων προκαλείται ζημιά σε αντικείμενο εκτός των δύο οχημάτων, όπως κολώνα φωτισμού, πινακίδα σήμανσης, κάδο απορριμμάτων, τοιχίο περίφραξης κλπ.

Υπάρχουν συμβεβλημένα με την Ατλαντική Ένωση συνεργεία;

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ  +30 26610 39532 - 26610 33387   FAX  +030 26610 28059

 

(ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) 

            Είναι γνωστό ότι ένα τροχαίο ατύχημα δεν είναι ποτέ ένα ευχάριστο γεγονός. Ασφαλίζοντας όμως το όχημά σας στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και πρέπει να αποζημιωθείτε από ατύχημα που σας προκάλεσε, με υπαιτιότητά του, όχημα ασφαλισμένο στην Εταιρία μας θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές σας άμεσα, κερδίζοντας χρόνο αλλά κυρίως χωρίς να εκταμιεύσετε κανένα χρηματικό ποσό.

            Εξυπηρετηθείτε από την παροχή των Συνεργαζόμενων Συνεργείων επισκευάζοντας το όχημά σας στις μεγαλύτερες Αντιπροσωπείες της αγοράς σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και πολύ σύντομα σε όλη την Ελλάδα.

 

            Κάνοντας χρήση της παροχής αυτής έχετε τη δυνατότητα να αποκαταστήσετε άμεσα τις Υλικές Ζημιές του οχήματός σας όταν εμπλακείτε σε ατύχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε (μέσω Φιλικού Διακανονισμού) ή σε περιπτώσεις Ιδίων Ζημιών (Μικτή), Μερική Κλοπή, Πυρός, Φυσικών Φαινομένων.

Γιατί να επιλέξω συμβεβλημένο συνεργείο;

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

•  Εξασφαλισμένη ποιότητα επισκευών με ελάχιστη εγγύηση 12 μηνών

•  Ταχύτητα επισκευής

•  Καινούρια ανταλλακτικά για αυτοκίνητα μέχρι 5 ετών, χωρίς παρακράτηση παλαιότητας (γνήσια).

•  Παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος χωρίς εκταμίευση χρημάτων, αλλά με απευθείας καταβολή του ποσού στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία από την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

•  Δυνατότητα παραχώρησης Αυτοκινήτου Εξυπηρέτησης χωρίς δική σας επιβάρυνση για όσες ημέρες μείνετε χωρίς όχημα.

Τι να κάνω σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων;

Σε περίπτωση ζημιάς Θραύσης Κρυστάλλων καλέστε αμέσως στο 210-7454211.

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση Κρυστάλλων άμεσα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση δική σας, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας διότι συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο των Κρυστάλλων προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μας.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Οδική Βοήθεια της εταιρίας μου

Οποιαδήποτε στιγμή χρειασθείτε την Οδική Βοήθεια, εάν έχετε την κάλυψη αυτή στο συμβόλαιό σας, καλέστε στο 210-7470001 (24ωρη εξυπηρέτηση).

 Συνεργαζόμενη εταιρία: (MONDIAL ASSISTANCE)

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ

Γιατί να ασφαλιστώ στην Ατλαντική Ένωση;

 Γιατί η Ατλαντική Ένωση, με ενεργό δράση για περισσότερα από 40 χρόνια, αποτελεί σήμερα μία ηγετική παρουσία στην ασφαλιστική αγορά και εγγυάται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Μπορώ να ασφαλίσω την οικογένεια μου;

Μπορείτε μέσω των προγραμμάτων που διαθέτουμε (υγείας-αποταμιευτικά-προστασίας)

Υπάρχει όριο ηλικίας για την ένταξη μου σε κάποιο πρόγραμμα;

 Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, υπάρχουν όρια ηλικίας

Εάν ασφαλιστώ, με ποιό τρόπο θα καταβάλλω τα ασφάλιστρα μου και πόσο συχνά;

Τα ασφάλιστρα μπορούν να καταβληθούν, μέσω πάγιας χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού, με ταχυπληρωμή, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, μέσω πιστωτικής κάρτας.

 Η τακτική καταβολή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει κάθε 3, 6 ή 12 μήνες και μηνιαίως μέσω πάγιας χρέωσης λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

Γιατί να συμπληρώσω την σύνταξη μου με ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σε ασφαλιστική εταιρία;

Με δεδομένο ότι το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης της χώρας μας βρίσκεται σε οριακό σημείο, η ιδιωτική ασφάλιση σας εξασφαλίζει εγγυημένο εισόδημα, αφορολόγητη σύνταξη, εγγυημένη ετήσια απόδοση, επιπλέον όφελος από υπεραποδόσεις, προστασία από τον πληθωρισμό μέσω ετήσια αναπροσαρμογής των καταβολών σας και εξασφαλίζει την οικογένεια σας σε περίπτωση ατυχούς γεγονότος.

Με ποιούς τρόπους θα μου αποδώσετε το ποσό που θα δικαιούμαι στη λήξη του συνταξιοδοτικού μου προγράμματος;

 Μπορείτε να επιλέξετε να σας καταβληθεί εφάπαξ το κεφάλαιο ή σε μορφή ισόβιας σύνταξης.

Κάθε πότε θα έχω ενημέρωση για τις υπεραποδόσεις του προγράμματος μου;

Μία φορά το χρόνο θα σας αποστέλλεται έγγραφη ενημέρωση

Μπορώ να ασφαλιστώ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη;

 Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα προγράμματα που διαθέτει η εταιρία και το οποίο θα ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Θα πρέπει να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις για να γίνω δεκτός στην ασφάλιση;

Η εταιρία μπορεί να ζητήσει ιατρικό προασφαλιστικό έλεγχο, ανάλογα με το ασφαλιστικό πρόγραμμα, το κεφάλαιο, την ηλικία αλλά και την γενικότερη εικόνα του υποψήφιου προς ασφάλιση.

Με ποιό τρόπο θα αποζημιωθώ σε περίπτωση νοσηλείας μου;

 Εάν η νοσηλεία γίνει σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, τότε αναλαμβάνει η εταιρία την απευθείας εξόφληση των δαπανών σας. Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, το κόστος της νοσηλείας καταβάλλεται από εσάς και στη συνέχεια μας προσκομίζετε τα παραστατικά για να σας εξοφλήσουμε απολογιστικά.

Ποιό το συμφέρον μου να επιλέξω πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης με καθορισμένη συμμετοχή ή απαλλαγή;

 Σας συμφέρει διότι έτσι επιτυγχάνετε μείωση του ύψους των ασφαλίστρων που καταβάλλετε ετησίως.

Με ποιούς τρόπους πρέπει να ενημερώσω την Ατλαντική Ένωση σε περίπτωση ασθένειας

 Με απευθείας επικοινωνία είτε με το τμήμα αποζημιώσεων, είτε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Τι όφελος θα έχω αν κάνω χρήση του κυρίως ασφαλιστικού μου φορέα σε περίπτωση νοσηλείας μου;

 Σας οφελεί διότι έτσι υπάρχει η δυνατότητα να μην χρεωθεί το ποσό της απαλλαγής (εάν υπάρχει) ή να σας καταβληθεί bonus συμμετοχής άλλου φορέα.

Με ποιό τρόπο μπορώ να κλείσω ραντεβού για ιατρική εξέταση ή διαγνωστικές εξετάσεις;

 Απαιτείται η επικοινωνία σας με το συντονιστικό κέντρο της εταιρίας προκειμένου να οριστεί το ραντεβού με το διαγνωστικό κέντρο ή τον συμβεβλημένο ιατρό.

 

 

 

 

 

 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter