ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ » ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Καλύπτονται οι ένοικοι, οι επισκέπτες της πολυκατοικίας ή του μεγάρου και οι τυχόν περαστικοί για σωματικές βλάβες και  υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προξενηθούν:

-      από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο διαχειριστής της πολυκατοικίας / κατοικίας  και το οποίο θα συμβεί στους κοινοχρήστους ή κοινοκτήτους χώρους του ασφαλιζομένου κτιρίου (περιλαμβανομένων και των ανελκυστήρων) και  θα έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία  και τη χρήση του

-     από ατύχημα που θα συμβεί στο χώρο που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο και θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε πτώση αντικειμένου που αποτελεί μέρος του κτιρίου. Καλύπτονται και οι σωματικές βλάβες τρίτων που θα προκληθούν συνεπεία πυρκαϊάς των κοινοχρήστων χώρων ή έκρηξη του λέβητα της πολυκατοικίας

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΖΩΟΥ

Καλύπτονται όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων ζώων για τις ζημιές (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) πoυ τo ζώo αυτό θα πρoξεvήσει αθέλητα σε τρίτoυς.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΗ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

Καλύπτονται τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) πoυ τυχόν  θα προξενηθούν από αμέλεια του ασφαλιζομένου σε τρίτο κατά την ιδιωτική του ζωή και έξω από την  επαγγελματική του δραστηριότητα.

Καλύπτονται επίσης τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) πoυ τυχόν θα  προξενηθούν από τον/την σύζυγο, τα ανήλικα παιδιά του, το υπηρετικό προσωπικό του  ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου την επιμέλεια έχει ο ασφαλιζόμενος καθώς και από τους συγγενείς του πρώτου βαθμού που κατοικούν μαζί του, κατά την ιδιωτική τους ζωή και έξω από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΚΥΝΗΓΟΥ

Καλύπτονται οι ερασιτέχνες κυνηγοί, κάτοχοι νόμιμης άδειας, για σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενήσουν σε τρίτους από τη χρήση (για ερασιτεχνικό κυνήγι), μεταφορά και καθαρισμό του όπλου καθώς και ζημιές (σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές) που θα προκαλέσει ο κυνηγετικός σκύλος τους (αν υπάρχει).

 

 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter