Αστική Ευθύνη - Τεχνικές Ασφαλίσεις

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » Αστική Ευθύνη - Τεχνικές Ασφαλίσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ

Ασφαλίζονται  οι επιστήμονες ιατροί, που έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος για:
Ι. Σωματικές Βλάβες   (περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης για ηθική βλάβη/ ψυχική οδύνη) που είναι δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες/ασθενείς του από 
α)  οποιαδήποτε συγγνωστή αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του ασφαλιζομένου κατά την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων 
β)  λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του  
γ)   χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού
ΙΙ. Σωματικές Βλάβες και/ή υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του ιατρείου. 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

 

Ασφαλίζονται οι επιστήμονες φαρμακοποιοί, που έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος για: 
-  Σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες του φαρμακοποιού από λάθος του ιδίου ή υπαλλήλου του κατά την εκτέλεση συνταγής ή την παρασκευή ιδιοσκευάσματος ή από τις  εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου.
-  Υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου. 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)

Ασφαλίζονται οι τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι  οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο ιδιοκτήτης ή ο κύριος του έργου.
Καλύπτονται τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης) πoυ θα προκληθούν   κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  και για τα οποία θα ευθύνεται ο  ασφαλιζόμενος και θα υποχρεούται   να καταβάλει αποζημίωση.
Προαιρετικά μπορούν να ασφαλισθούν επίσης και τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες/υλικές ζημιές) από:
-         χρήση σκαλωσιών, βαρούλκων   & ανυψωτήρων 
-         ζημιές σε όμορες /παρακείμενες οικοδομές  ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών   
-         ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ασφαλίζονται οι τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι δημοσίων έργων, αλλά και ο κύριος του έργου
Καλύπτονται τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές,  περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης) πoυ θα προκληθούν   κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  και για τα οποία θα ευθύνεται ο  ασφαλιζόμενος και θα υποχρεούται  να καταβάλει αποζημίωση.
Προαιρετικά μπορούν να ασφαλισθούν επίσης και τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες / υλικές ζημιές) από:
-         χρήση σκαλωσιών, βαρούλκων   & ανυψωτήρων 
-         ζημιές σε όμορες /παρακείμενες οικοδομές  ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών   
-         ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ( ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ )

 

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημίες σε πελάτες ή επισκέπτες καταστήματος/επαγγελματικού χώρου από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του και το οποίο θα έχει σχέση με την λειουργία των εγκαταστάσεων του.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ / CAFE-BAR / ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ )

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημίες σε πελάτες ή επισκέπτες καταστήματος/επαγγελματικού χώρου από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του και το οποίο θα έχει σχέση με την λειουργία των εγκαταστάσεων του.

Καλύπτεται επίσης και η τροφική δηλητηρίαση που τυχόν θα συμβεί σε πελάτες του καταστήματος  

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ

Ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, σχολών, φροντιστηρίων και παιδικών σταθμών καθώς και οι υπεύθυνοι δημοσίων σχολών & παιδικών σταθμών. 
Καλύπτονται οι εγγεγραμμένοι μαθητές, οι γονείς τους, οι επισκέπτες και άλλοι για  σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προξενηθούν από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και το οποίο θα έχει σχέση με:

 

  • τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων του εκπαιδευτηρίου (αίθουσες, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ)
  • την πραγματοποίηση εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων, την ευθύνη των οποίων έχει ο ασφαλιζόμενος
  • τη μεταφορά των μαθητών με μεταφορικά μέσα (σχολικά λεωφορεία) ιδιοκτησίας του ασφαλιζομένου.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ( ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ / ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ )

Ασφαλίζονται όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά τους σε κλίνες για:

  • σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες του τουριστικού καταλύματος 
  • υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του τουριστικού καταλύματος
  • ατυχήματα από τη λειτουργία και χρήση πισίνας
  • σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν στους ενοίκους του τουριστικού καταλύματος από πυρκαϊά / έκρηξη  

Προαιρετικά, μπορούν να ασφαλισθούν επίσης:

 

  • η τροφική δηλητηρίαση των πελατών του τουριστικού καταλύματος, εφόσον σε αυτή λειτουργεί εστιατόριο /μπαρ
  • η κλοπή/απώλεια/ζημιά των αποσκευών και λοιπών αντικειμένων των πελατών του τουριστικού καταλύματος
 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter