Υγεία

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ » Υγεία

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, εξασφαλίζει σε όλη την οικογένεια την ολοκληρωμένη προστασία της Υγείας και προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα :

o Ποιότητα στις ιατρικές υπηρεσίες και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας.

o Εύκολη και Άμεση πρόσβαση χωρίς αναμονές, σε Ιατρούς, Κλινικές αλλά και σύγχρονες
θεραπευτικές μεθόδους.

o Κάλυψη σε Δημόσιες και σε Ιδιωτικές Υπηρεσίες.

o Προσιτό Κόστος και αντιμετώπιση μεγάλων δαπανών.

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, εταιρία που την εμπιστεύονται χιλιάδες ασφαλισμένοι για την αξιοπιστία της, την υπευθυνότητα και την φερεγγυότητά της, σας προσφέρει ολοκληρωμένα, σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα, για να εξασφαλίσετε την προστασία της Υγείας σας.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ATLAS PROTECTION PLUS & ATLAS PROTECTION ECONOMY

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της Υγείας, καθώς και τις σημερινές ανάγκες των πελατών, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δημιούργησε και παρέχει δύο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα δευτεροβάθμιας περίθαλψης [νοσοκομειακών παροχών] για την Ελλάδα και το Εξωτερικό και μάλιστα σε πολύ ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές.

 

Αναλυτικά:

 ATLAS PROTECTION PLUS:

Τι σας προσφέρει

100% κάλυψη εξόδων για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία [δηλαδή σε κράτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου] με απαραίτητη προηγούμενη επικοινωνία με το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο (εκτός εκτάκτων ή/και επειγόντων περιστατικών)

85% κάλυψη εξόδων στο εξωτερικό και 80% σε ΗΠΑ και Καναδά, με προηγούμενη ενημέρωση του Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου (χωρίς υποχρεωτική προέγκριση της Εταιρίας) για τη θεραπευτική μετάβαση στο εξωτερικό

Το πρόγραμμα αυτό, προσφέρεται είτε χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας, είτε με εκπιπτόμενο ποσό ανά περίπτωση νοσηλείας (δηλαδή συμμετοχή του ασφαλισμένου σ’ αυτά) € 750, € 1.500, € 3.000 και € 5.000. Ειδικότερα, το εκπτιπτόμενο ποσό των € 5.000 παρακρατείται σε ετήσια βάση και όχι ανά περίπτωση νοσηλείας, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα προσιτό από οικονομικής πλευράς και συγχρόνως ελκυστικό

o Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων € 1.000.000.00

o Δωμάτιο και διατροφή σε θέσεις νοσηλείας Α΄(μονόκλινο) και Β΄(δίκλινο) και για
ανώτατο χρονικό όριο κάλυψης 365 ημερών

o 100% κάλυψη εξόδων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας [ΜΕΘ] και Μονάδα
Αυξημένης [ΜΑΦ] Φροντίδας, χωρίς όριο ημερών ή ανωτάτου ποσού

o Έξοδα για συνοδό ανήλικου παιδιού

o Δαπάνες νοσοκομείου

o Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο και στο σπίτι

o 100% αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και θεραπόντων ιατρών, χωρίς όριο (για
νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει νέος και βελτιωμένος πίνακας
καθορισμένων ανώτατων ορίων αμοιβών)

o 100% κάλυψη δαπανών μεταμόσχευσης οργάνων ή αγοράς/τοποθέτησης τεχνητών
οργάνων/μελών

o Κάλυψη εξόδων για Ημερήσια Θεραπεία ή Επέμβαση – με παρακράτηση ποσοστού 50%
του εκπιπτόμενου ποσού

o Κάλυψη εξόδων για Χημειοθεραπείες ή Ακτινοθεραπείες – χωρίς υποχρεωτική χρήση 
Ταμείου – με παρακράτηση ποσοστού 50% του εκπιπτόμενου ποσού (σε περίπτωση 
ημερήσιας θεραπείας) – χωρίς ανώτατο όριο εξόδων

o Κάλυψη δαπανών για Ενδοσκοπικές μη επεμβατικές ιατρικές πράξεις με ποσό
έως € 500 κατά περίπτωση

o Κάλυψη δαπανών Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού στα
Εξωτερικά Ιατρεία με ετήσιο ποσό έως € 500

o ΔΩΡΕΑΝ Ετήσιο Check up – μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων του 6μήνου

o Κάλυψη εξόδων νοσηλείας για Συγγενείς μη γνωστές Παθήσεις – έως € 200.000

o Κάλυψη εξόδων αισθητικής αποκατάστασης Μαστών-Δέρματος λόγω κακοήθειας – 
χωρίς επιμέρους όριο

o Κάλυψη προληπτικής μαστεκτομής έως € 2.500

o Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία, που σχετίζονται με αυτήν

o Επίδομα μητρότητας

o Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας

o Χειρουργικό επίδομα

o Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα

o 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στις “Ειδικές Κλίνες” των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ –
χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού – χωρίς χρήση Κοινωνικού 
Φορέα Ασφάλισης

o 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στα Δημόσια Νοσοκομεία – χωρίς παρακράτηση
απαλλασσόμενου ποσού

o Εκπτώσεις ασφαλίστρων 5% & 10% για τα εξαρτώμενα μέλη [οικογενειακό
πρόγραμμα]

o Ειδικός Όρος Συνέχισης Ασφαλισιμότητας Εξαρτωμένων Μελών [σε περίπτωση ενηλικίωσης
των παιδιών ή αποβίωσης του κυρίως ασφαλισμένου]

o Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό

o Κάλυψη Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης (σε περίπτωση διάγνωσης ή υποψίας σοβαρής πάθησης, μπορείτε να εξασφαλίσετε μια δεύτερη ιατρική γνώμη από κορυφαία ιατρικά κέντρα, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψετε ή να επιβαρυνθείτε με το οποιοδήποτε κόστος)

o Επιπλέον Προνόμια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης [με βάση 
παροχές συνεργαζόμενων φορέων, όπως ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ & ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, DOCTOR’S HOSPITAL, EYE DAY CLINIC, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ,
METROPOLITAN, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ” ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ 
(Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη), χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου   

o Ηλικία Λήξης Ασφάλισης: χωρίς όριο [σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εκ νέου έκδοσης της κάλυψης που προβλέπονται από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου]

 ATLAS PROTECTION ECONOMY:

Για όσους επιθυμούν μια ακόμα πιο οικονομική εκδοχή, χωρίς όμως ιδιαίτερες εκπτώσεις στις απαιτήσεις τους, η Εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του ανωτέρω προγράμματος, το οποίο έχει την ίδια δομή με το προηγούμενο, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως:

o Το ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων ανέρχεται σε € 400.000

o 100% αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και θεραπόντων ιατρών, χωρίς όριο (για
νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει νέος και βελτιωμένος πίνακας
καθορισμένων ανώτατων ορίων αμοιβών)

o Οι καλύψεις ενδοσκοπικών μη επεμβατικών πράξεων, συγγενών παθήσεων και η
παροχή του επιδόματος μητρότητας δεν ισχύουν

o Κάλυψη δαπανών Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού στα
Εξωτερικά Ιατρεία με ετήσιο ποσό έως € 300

o Διαφορετικού ύψους ημερήσιο επίδομα νοσηλείας

o Διαφορετικές προϋποθέσεις εκ νέου έκδοσης της κάλυψης

 Και τα δύο προγράμματα αποζημιώνουν:

o Χωρίς υποχρεωτική χρήση κυρίως Ασφαλιστικού Φορέα

o Με απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα νοσοκομεία [για αναλυτικότερη πληροφόρησή σας μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα «Μάθετε επίσης» στο εταιρικό site]

o Με μικρή περίοδο αναμονής

 Ηλικία εισόδου και προϋποθέσεις ιατρικού προασφαλιστικού ελέγχου και για τα δύο προγράμματα:

o Ανώτατη Ηλικία εισόδου [επιλογής και αγοράς του προγράμματος] 65 ετών

o Ιατρικός Προασφαλιστικός Έλεγχος άνω των 60 ετών

 

" ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ"

Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων

Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ  

Παροχές Επειγόντων

1. Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€ ετησίως για τους ενήλικες και τα παιδιά.

2. Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, έκπτωση 50% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις* στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των κλινικών του Ομίλου

3. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων των κλινικών του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε Αττική και Θεσσαλονίκη

4. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων σε Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο (7*24), Παιδοχειρουργό (καθημερινές έως τις 7μμ) στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

5. Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε κλινική του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής

 

Παροχές στα Εξωτερικά Ιατρεία

1. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό), έναντι τιμήματος 20€/επίσκεψη.

2. Απεριόριστες επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς, στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στις ειδικότητες Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού και στην Παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης στην ειδικότητα Παιδιάτρου, έναντι 20€/επίσκεψη.

3. Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες ης λοιπές ειδικότητες (Δευτέρα - Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

4. Έκπτωση 50% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις* στα εξωτερικά ιατρεία. Για Αξονικές - Μαγνητικές Τομογραφίες, Triplex & PET CT τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).

5. Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.

6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

* Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις καθώς και εξετάσεις που 
πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου.

Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται πάσης φύσεως υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών.

CHECK UP BASIC

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Τ.Κ.Ε.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΑΚΧΑΡΟ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΥΡΙΑ

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

HDL

LDL

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

SGOT

SGPT

γGT

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ

P.S.A.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

PAP TEST

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ:

90 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

100 ΕΥΡΩ

 

CHECK UP PREMIUM

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ)

Τ.Κ.Ε.

Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΑΚΧΑΡΟ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΟΥΡΙΑ

Ω.Ρ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΗ

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

HDL

LDL

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

SGOT

SGPT

γGT

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ

P.S.A.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

PAP TEST

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ:

140 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

155 / 195 ΕΥΡΩ

Στις κλινικές: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/νίκης, Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου & Ιατρικό Ψυχικού η τιμή του πακέτου διαμορφώνεται στα 195 € λόγω της ύπαρξης ψηφιακού μαστογράφου.

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP

CHECK UP ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Α  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ

ΩΡΛ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

 
   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΩ

 

CHECK UP ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Β  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ

ΩΡΛ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Τ.Κ.Ε.

 

ΣΑΚΧΑΡΟ

 

ΟΥΡΙΑ

 

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

 

HDL

 

LDL

 

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

 

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

 

T.S.H.

 

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

 
   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 80 ΕΥΡΩ

 

 

CHECK UP ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Γ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ

ΩΡΛ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Τ.Κ.Ε.

 

ΣΑΚΧΑΡΟ

 

ΟΥΡΙΑ

 

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

 

HDL

 

LDL

 

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

 

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

 

T.S.H.

 

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

 

SGOT

 

SGPT

 

γGT

 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

 
   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 90 ΕΥΡΩ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Διστόμου 5-7, 15125, Μαρούσι Αθήνα / Tηλ.: 210-6198100 έως 120 
Fax.: 210-6198555 / www.iatriko.gr 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ

Επείγοντα περιστατικά

§ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 400€, θα εφαρμόζεται προνομιακός τιμοκατάλογος

§ Δωρεάν εκτίμηση γυναικολογικού περιστατικού

Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)

§ Προνομιακός τιμοκατάλογος για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών

§ Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή τιμή των 60€ (υπέρηχος μαστού, ψηφιακή μαστογραφία)

§ Ιατρική επίσκεψη σε Αγγειοχειρουργό & triplex φλεβών κάτω άκρων στο Κέντρο Laser Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων στην προνομιακή τιμή των 20€

§ Ιατρική επίσκεψη σε Ειδικό Ρευματολόγο στο Ιατρείο Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων & Κύησης στην προνομιακή τιμή των 20€

Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Τηλ.: 210 6184000

Fax: 210 6184158 / Email: info@iaso.gr / www.iaso.gr

 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Επείγοντα περιστατικά

§ Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδίατρου, του Παιδοχειρουργού & του Παιδοορθοπεδικού. Η ειδικότητα του Παιδοορθοπεδικού θα είναι δωρεάν καθημερινά από τις 08.00 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ. και Σάββατο από τις 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Τις υπόλοιπες ώρες, ημέρες και αργίες η χρέωση για έκτακτη κλήση Παιδοορθοπεδικού θα είναι στα € 50

§ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 500€ ετησίως. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 500€, θα εφαρμόζεται προνομιακός τιμοκατάλογος  

§ 30% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις [για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία]  

Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.  

Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)

§ Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία σε προνομιακές τιμές

Συγκεκριμένα:

§ Παιδο-ορθοπεδικός, Παιδο-ΩΡΛ και Παιδο-οφθαλμίατρος, Παιδο-διατροφολόγος, Παιδο-ενδοκρινολόγος* στην τιμή των 40€

§ Παιδο-δερματολόγος στην τιμή των 55€

§ Παιδο-αλλεργιολόγος στην τιμή των 65€

§ Παιδοκαρδιολογικος έλεγχος [παιδοκαρδιολογική εξέταση, Triplex καρδιάς, ΗΚΓ] στην τιμή των 105€

* Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις [ετησίως] για κάθε παιδί

Εξωτερικά Ιατρεία: 210 6383070-063, Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

§ Προνομιακός τιμοκατάλογος για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών

Ασθενοφόρα

§ Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλεία

§ Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς

Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Τηλ.: 210 6383510/ Fax: 210 6383503/ Επείγοντα Περιστατικά: 210 6383166, 2106383064/ Email: info@iaso.gr / www.iasopaidon.gr

ΙΑΣΩ GENERAL

Επείγοντα περιστατικά

§ Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπαιδικού και Γενικού Χειρουργού

§ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 400€ θα χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (κρατικού τιμοκαταλόγου)

§ 30% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία)

Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.

Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)

§ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις παρακάτω ειδικότητες κατόπιν ραντεβού: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός, Πνευμονολόγος, Γαστρεντερολόγος, Ουρολόγος, Ογκολόγος, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργός

Υπόλοιπες ειδικότητες στην προνομιακή τιμή των 20€

Εξωτερικά Ιατρεία: 210 6502662-2015, Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00Προνομιακός τιμοκατάλογος για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών

Προληπτικοί έλεγχοι υγείας [check up]

§ Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου [check up]

Νοσηλεία

Για ασφαλισμένους με ατομικό συμβόλαιο υγείας

§ 30% έκπτωση στη συμμετοχή [εκπιπτόμενο, απαλλασσόμενο, ποσοστό συμμετοχής] του ασφαλισμένου με ανώτατο ποσό απορρόφησης το 20% του συνολικού κόστους νοσηλείας

Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ [με την προϋπόθεση ότι διατηρεί σύμβαση το ΙΑΣΩ General ] η έκπτωση θα εφαρμόζεται μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου. Της έκπτωσης εξαιρούνται αμοιβές ιατρών.

Ασθενοφόρα

§ Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο,  για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλεία

§ Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς

Φυσικοθεραπευτήριο

Ενδεικτικές τιμές για εξωτερικούς ασθενείς:

§ Συνεδρία φυσικοθεραπείας στην τιμή των 25€

§ Συνεδρία φυσικοθεραπείας με χρήση πισίνας στην τιμή των 30€

§ Συνεδρία φυσικοθεραπείας με χρήση Human Tecar στην τιμή των 30€

§ Πελματογράφημα στην τιμή των 40€

§ Κατασκευή ειδικών πελμάτων στην τιμή των 60€

Πληροφορίες: 210 6502903-4, Αευτ.-Παρ. 08:00-21:00

Συμμετοχή στο πρόγραμμα τακτικών προσφορών του ΙΑΣΩ GENERAL

Στοιχεία επικοινωνίας: Λ. Μεσογείων 264, 15562, Χολαργός [κοντά στη στάση μετρό "Χολαργός" 
Τηλ. 210 6502000 / Fax: 210 6541267 / E mail: infoiasogeneral@iaso.gr / www. iasogeneral.gr

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

§ Απλές ακτινογραφίες στην τιμή των 15€ η μία λήψη και 25€ οι δύο [F/P]

§ Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας F ή P στην τιμή των 30€

§ Φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία & εργοθεραπεία στην τιμή των 40€ ανά εκάστη θεραπεία

§ Πελματογράφημα στην τιμή των 50€

§ Επίσκεψη σε Κλινικό Διαιτολόγο στην τιμή των 30€

§ Ουροδυναμικός έλεγχος στην τιμή των 30€

§ Ειδικό πακέτο-Τμήμα Συνταγογράφησης Άσκησης στην τιμή των 120€ [αιματολογικός έλεγχος, triplex καρδιάς, καρδιοαναπνευστική κόπωση, διαιτολογικό προφίλ & εργοφυσιολογική έκθεση]

Νοσηλεία

§ 20% έκπτωση στην αρχική τιμή του ημερήσιου νοσηλίου

Στοιχεία επικοινωνίας: Πεύκων & Πεισιστράτου-Καρελλάς-Κορωπί Αττικής, 19400 / Τηλ.: 210 6670000 
Fax: 210 6670103 / E mail:info@filoktitis.com.gr / www.filoktitis.com.gr

 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Επείγοντα περιστατικά

§ Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου και Γενικού Χειρουργού

Τακτικά περιστατικά [κατόπιν ραντεβού]

§ Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ [κρατικού τιμοκαταλόγου] για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών [σε εξειδικευμένες εξετάσεις, έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου]

§ Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή τιμή των 60€ [υπέρηχος μαστού, ψηφιακή μαστογραφία & κλινική εκτίμηση]

 

 

Προληπτικοί έλεγχοι υγείας [check up]

§ Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου [check up]

Ασθενοφόρα

§ Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για διακομιδές στην περιοχή της πόλης της Λάρισας, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλεία

Extra benefits

§ Δωρεάν συμβουλευτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων ζευγαριών για θέματα υπογονιμότητας - εξωσωματικής γονιμοποίησης

§ Δωρεάν συμμετοχή των εγκύων στα μαθήματα Μαιευτικής Φροντίδας και Μητρικής Τέχνης

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 8ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών / Τηλ. 2410 996000 / Fax: 2410 555451 
E mail: thessalias@iaso.gr /www.iasothessalias.gr  

DOCTORS΄ HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

§ Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές κλινικές επισκέψεις κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στα τακτικά ιατρεία ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (Παθολόγοι, Ουρολόγοι, Ορθοπεδικοί, Καρδιολόγοι, Αγγειολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Διαβητολόγοι, Γενικοί Χειρουργοί, Χειρουργοί Παχυσαρκίας, Χειρουργοί Μαστού, Ωτορινολαρυγγολόγοι, Πλαστικοί Χειρουργοί κ.α.) της Κλινικής ανά έτος

§ Διαγνωστικές εξετάσεις σ ε τιμές Δημοσίου όταν δεν υπάρχει παραπεμπτικό

§ 'Ένα δωρεάν ετήσιο Check-υp (Γενική Αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, SGΟΤ, SGPT, Α/Α θώρακος, Η.Κ.Γ, U/S άνω και κάτω κοιλίας) κατ' έτος, καθώς και εξειδικευμένων check- up (π.χ. ενδοκρινολογικά, διαιτολογικά, έλεγχου μαστών κ.λπ.) περάν του δωρεάν παρεχόμενου, με έκπτωση έως 50%

§ Επίσκεψη σε εφημερεύοντες ιατρούς σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού με συμμετοχή 5,00€ (περιλαμβάνονται οι on call ιατροί)

§ Δυνατότητα διαιτολογικής παρακολούθησης από εξειδικευμένους ιατρούς με έκπτωση έως 50%

§ Δυνατότητα νοσηλείας παθολογικών ή χειρουργικών περιστατικών σε δίκλινο, τρίκλινο δωμάτιο της Κλινικής, ανάλογα με την διαθεσιμότητα της, με έκπτωση έως 50%, εφ' όσον γίνει ταυτόχρονη χρήση και των παροχών κρατικού ασφαλιστικού φορέα ή οργανισμού

§ Δωρεάν ασθενοφόρο για τη μεταφορά του Κατόχου ή των Καλυπτόμενων προσώπων προς την Κλινική σε περίπτωση νοσηλείας (εντός Αττικής)

§ Κάλυψη έως 100% στα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης (ατομικά ή ομαδικά) με συμμετοχή του ασφαλισμένου

§ Κάλυψη 100% στα προγράμματα με συμμετοχή ασφαλισμένου 750€

§ Κάλυψη 70% στα προγράμματα με συμμετοχή ασφαλισμένου 1500€

§ Κάλυψη 50% στα προγράμματα με συμμετοχή ασφαλισμένων 3000€

§ Κάλυψη 50% στα προγράμματα με συμμετοχή ασφαλισμένων 5000 €

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Κεφαλληνίας 26, 11257, Αθήνα / Τηλ.: 210 8807000

Email: info@doctorshospital.gr / www.doctorshospital.gr

 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

Επείγον περιστατικό

§ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό)

§ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς στην Ευρωκλινική Παίδων(Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, 24 ώρες το 24ώρο και Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 19:00)

§ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία για κάτοικο εντός Αττικής*

§ 50% έκπτωση στα έξοδα του ασθενοφόρου σε περίπτωση που δεν προκύψει νοσηλεία για κάτοικο εντός Αττικής

§ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 400 ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Αθηνώνγια τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα. Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών και ενδοσκοπικές πράξεις. Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα € 400

§ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 200 ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Παίδωνγια τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα. Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών και ενδοσκοπικές πράξεις. Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα € 200

§ 20% έκπτωση σε ιατρικές & χειρουργικές πράξεις που θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών της Ευρωκλινικής Αθηνών

§ Ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για ιατρικές & χειρουργικές πράξεις (τοποθέτηση νάρθηκα, ανάταξη κτλ) που θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών της Ευρωκλινικής Παίδων

Νοσηλεία

§ 100% κάλυψη της συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας , με ανώτατο ποσό έως το 20% του συνολικού κόστους νοσηλείας, μετά την αφαίρεση της όποιας συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει και τις αμοιβές ιατρών, τόσο σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας, όσο και σε προγραμματισμένη νοσηλεία κατόπιν απαραίτητης συνεννόησης με την Κλινική.

§ ΔΩΡΕΑΝ διανυκτέρευση γονέα για την Ευρωκλινική Παίδων

Πρόληψη - Διάγνωση

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής διαθέτει κορυφαίο επιστημονικό προσωπικό όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

§ Ειδικά προνομιακά check up ανάλογα το φύλο και την ηλικία (αναφέρονται αναλυτικά στο: www.atlantiki.gr)

§ Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις , σε όλες τις ειδικότητες ιατρών του Ομίλου Ευρωκλινικής έναντι αντιτίμου €30 για τους Επιμελητές και €50 για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

§ 40% έκπτωση σε όλες τις Διαγνωστικές εξετάσεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Ευρωκλινικής Αθηνών & Παίδων

§ Χρέωση CT, MRI και Triplex με τιμές ΦΕΚ-Δημοσίου και εφόσον υπάρχει παραπεμπτικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χρέωση συμμετοχής 15% επί του κρατικού τιμοκαταλόγου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ευρωκλινική Αθηνών: 210-6416600 & Ευρωκλινική Παίδων: 210-8691900

EYE DAY CLINIC

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

(Βασ. Σοφίας 64, 3 ος-6ος όροφος)

1. Έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο το χρόνο ΔΩΡΕΑΝ (Μέτρηση οπτικής οξύτητας, εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία, τονομέτρηση και βυθοσκόπηση όπου απαιτείται)

2. 50% έκπτωση στις αναγραφόμενες τιμές των παρακάτω εργαστηριακών εξετάσεων

1

ΟΠΤΙΚΟΠΕΔΙΟ( Humphrey Zeiss ) 2 οφθ.

120  

2

OCT (Cirrus Zeiss)

120

3

HRT (Heideiberg Engineering)

120

4

Α-Β ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

120

5

ΗΛΕΚΤΡΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΑΓ)

300

6

ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΟΓ)

300

7

ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΙΝΙΑΚΟΥ ΛΟΒΟΥ ( ΠΔΙΛ)

300

8

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ(Οculyzer, Orbscan )

120

9

ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ

120

10

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΘΟΥ( Topcon)

120

11

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ(AngioVue )

250

12

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΕΪΝΗΣ - FCG (Topcon )

250

1 3

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΝΔΟΚΥΑΝΙΝΗΣ-ICG ( Topcon)

350

3. Δωρεάν προεγχειρητικό έλεγχο για τις επεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν

4. Ειδική τιμή στα Laser μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού για όσους έχουν συμβόλαια Υγείας στην Ατλαντική Ένωση και δεν καλύπτονται από το συμβόλαιό τους

5. Πλήρη Οφθαλμολογικό έλεγχο με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης σε παιδιά άνω των Πέντε (5) ετών έναντι αμοιβής 25€

Υποσημείωση : Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν κατόπιν ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας.

Τηλ.: 210 7295000

210 7294000

Σημείωση : Τα ανωτέρω προνόμια δεν συμπεριλαμβάνονται στις παροχές και στους Όρους του προγράμματος και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μελλοντικής διακοπής τους από τους ανωτέρω Παρόχους.

 

METROPOLITAN

Πελάτες Ατομικών & ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων

1. Επείγον περιστατικό

1.1. Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο σε εφημερεύοντες ιατρούς με τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Χειρουργό, Ορθοπεδικό, Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, Παιδοορθοπεδικό και Καρδιολόγο. Για τις ειδικότητες ΩΡΛ, Πνευμονολόγο και Νευρολόγο, παρέχονται δωρεάν επισκέψεις 09.00 - 21.00

1.2. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €300

Το επιπλέον κόστος εξετάσεων θα γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ +30% (ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%)

1.3. Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων εντός Αττικής, εφ' όσον εγκριθεί νοσηλεία

2. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου, με ραντεβού (εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχίατρος και Οδοντίατρος)

Εξαιρούνται οι ειδικότητες του αλλεργιολόγου, ρευματολόγου, ενδοκρινολόγου και ηπατολόγου οι οποίες χρεώνονται με 30€/επίσκεψη

3. Αμοιβές Διευθυντών ιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των εξωτερικών ιατρείων χρεώνονται με 40€

4. Οι διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία θα χρεώνονται με τιμές ΦΕΚ + 30% (ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%)

Για τις εξετάσεις που δεν υπάρχει ΦΕΚ θα γίνεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου

5. 30% έκπτωση στα προτεινόμενα πακέτα Check Up

6. 40% έκπτωση στο οφθαλμολογικό τμήμα

7. Ελάχιστες χρεώσεις βάσει ΦΕΚ για αξονική - μαγνητική τομογραφία και για triplex καρδιάς και σώματος.

8. Παρέχεται έκπτωση 20% για εξετάσεις μοριακής βιολογίας, ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες (πχ αξονική στεφανιογραφία, μαγνητική τομογραφία καρδιάς, μαγνητική μαστών, φασματοσκοπία κλπ)

9. Πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου

9.1. Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση)

9.2. Υπερηχογράφημα μαστών/ψηφιακή μαστογραφία

9.3. Test Pap - Γυναικολογική εξέταση. Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται ειδικά για τις ασφαλισμένες στο ποσό των €30 σε περίπτωση επιλογής του υπερηχογραφήματος μαστών και στο ποσό των €60 σε περίπτωση επιλογής της ψηφιακής μαστογραφίας

10. Πρόγραμμα ελέγχου του προστάτη με κόστος €60

10.1. PSA

10.2. Free PSA

10.3. Ουρομετρία

10.4. Κλινική εξέταση του προστάτη

11. Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας με κόστος €80 (€250 σε 4μελή οικογένεια) για:

11.1. Καθαρισμό δοντιών

11.2. Φθορίωση δοντιών

11.3. Οδηγίες στοματικής υγιεινής

Στοιχεία Επικοινωνίας: Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ.Βενιζέλου 1 , 18547, Ν. Φάληρο, Πειραιάς 
Τηλ.: 210 48 09 150 & 210 48 09 160 
Email : information@metropolitan-hospital.gr www.metropolitan-hospital.gr

 

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Επείγοντα περιστατικά

ΥΓΕΙΑ

§ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο

§ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 Ευρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 Ευρώ*

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα / Τηλ.: 210 6867000

Fax: 210 6845089 / Email: info@hygeia.gr / www.hygeia.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ  

§ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Ω.Ρ.Λ.) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο

§ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 Ευρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 Ευρώ*

*από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ερυθρού Σταυρού 6, T.K. 151 23, Μαρούσι, Αθήνα / Τηλ.: 210 686 9000

Fax: 210 689 9421 / Email: info@mitera.gr / www.mitera.gr

ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ  

§ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού, στα εξωτερικά ιατρεία των Παίδων Μητέρα για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ερυθρού Σταυρού 6, T.K. 151 23, Μαρούσι, Αθήνα / Τηλ.: 210 68 69000 
Fax Κεντρικής Γραμματείας: 210 68 69926 / Email: info@mitera.gr / www.mitera.gr

 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

ΥΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ

§ Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες: αιματολογία, γαστρεντερολογία, δερματολογία, ενδοκρινολογία, καρδιολογία, νευρολογία, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογία, πνευμονολογία, φυσιατρική, ΩΡΛ, παθολογία, χειρουργική

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ερυθρού Σταυρού 6, T.K. 151 23, Μαρούσι, Αθήνα / Τηλ.: 210 686 9000 
Fax Κεντρικής Γραμματείας: 210 68 69926 / Email: info@mitera.gr / www.mitera.gr

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Περιστέρι)

§ Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στις εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, οφθαλμολογία, ορθοπεδική, δερματολογία

Στοιχεία Επικοινωνίας : Θηβών 177, 12134, Περιστέρι, Αττική / Τηλ.: 210 5760346 
Email: www.primarycare-peristeri.eu protiatriki@nethygeia.gr

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (περιοχή Hilton)

§ Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στις εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, οφθαλμολογία, ορθοπεδική, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, δερματολογία.

 

Διαγνωστικές Εξετάσεις

§ Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 60%

§ Συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα Πολυϊατρεία Αθηνών και Δυτικής Αθήνας

Ασθενοφόρα

§ Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) στο ΥΓΕΙΑ, την Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κ. Βεντήρη 1, 11528, Αθήνα/ Τηλ.: 2107245431 
Email: info@ygeia4u.gr / www.ygeia4u.gr

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ"

 

§ Έκπτωση 40% στη συμμετοχή του ασφαλισμένου στο τιμολόγιο της Κλινικής (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, ειδικά υλικά και φάρμακα), με όριο το ποσό των 1500€

§ Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, σε ιατρούς 7 ειδικοτήτων: Καρδιολόγος, Παθολόγος, Ουρολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Πνευμονολόγος, Γαστρεντερολόγος

§ Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς

§ Δωρεάν ετήσιο check-up που περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ολική Χοληστερόλη, HDL Χοληστερόλη, LDL Χοληστερόλη, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ακτινογραφία Θώρακος, Παθολογική Εξέταση, Καρδιολογική Εξέταση

§ Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση εισαγωγής στην Κλινική

§ Διαγνωστικές εξετάσεις με βάση τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ), σε περίπτωση που τις επιθυμεί ο ασθενής, ενώ δεν έχουν σχέση με την αιτία εισαγωγής του, και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του

Στοιχεία Επικοινωνίας: Αιτωλικού 55-57, T.K. 185 45, Πειραιάς / Τηλ.: 210 4611204 / Fax: 210 4611256 
Email: mkampouri@panagiaodigitria.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη)

§ Δωρεάν εξετάσεις σε Τ.Ε.Π. (τμήμα επειγόντων περιστατικών)

§ Δωρεάν επισκέψεις μέχρι του ποσού των € 400,00 και δωρεάν κάλυψη για υλικά και φάρμακα μέχρι του ποσού των € 50,00

§ Μετά την ανάλωση του παραπάνω ορίου, θα ισχύει έκπτωση μείον -50% (επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, με εξαίρεση τις ενδοσκοπικές πράξεις)

§ Δωρεάν επισκέψεις στις κλινικές του Ομίλου στις εξής ειδικότητες:

Εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο & Γενικό Χειρουργό

Εξωτερικά Ιατρεία: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, και Ουρολόγο

§ Δωρεάν χρήση Ασθενοφόρων

§ Θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας στις κλινικές του Ομίλου. Η παροχή αφορά την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

§ Παροχή έκπτωσης της τάξης του 30% στη συμμετοχή των ασφαλισμένων, μέχρι του ποσού των € 500,00

§ Διευκρινιστικά σχόλια: Η εκάστοτε κλινική του Ομίλου, θα απορροφά το 30% της συμμετοχής του ασφαλισμένου της «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ή του εκπιπτόμενου ποσού, έχοντας για ανώτατο όριο το ποσό των € 500,00

§ Απαραίτητη η χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού φορέα

§ Το ποσό επί του οποίου, θα υπολογίζεται η απορρόφηση του 30% είναι αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα, του κόστους υλικών, Φαρμάκων και Ιατρικών αμοιβών

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αθήνα: Μ. Γερουλάνου 15 - Αθήνα, Τηλ.: 210 6962600, Fax: 210 6921408, email:ath.bioclinic@bioclinic.gr

Πειραιάς: Φιλελλήνων 34 - Πειραιάς, Τηλ.: 210 4582200, Fax: 210 4582299, email:pir.bioclinic@bioclinic.gr

Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 86 - Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 372600, 
Fax: 2310 273703, email: the.bioclinic@bioclinic.gr

 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter