Κάλυψη Ολικής Κλοπής Σκάφους

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ » ΣΚΑΦΟΣ

7.ΚΑΛΥΨΗ  ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλιζομένου σκάφος η οποία θα συμβεί και θα διαπιστωθεί ενόσω αυτό βρίσκεται εντός αναγνωρισμένου κλειστού περιφραγμένου χώρου Parking σκαφών, επί αποδείξει , και μόνον εφόσον η κλοπή θα συμβεί συνεπεία διαρρήξεως   του χώρου parking.

 

Ολικό ασφάλιστρο:                          1% επί της αξίας του σκάφους.

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα:              € 150,00.

Απαλλαγή:                                     για ολική κλοπή: 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του σκάφους 

με ελάχιστη απαλλαγή € 150,00 

 

Προϋποθέσεις – εξαιρέσεις κάλυψης:

·         Ασφαλίζονται σκάφη αξίας μέχρι 100.000,00 € .

·         Η κάλυψη δίδεται μόνον σε σκάφη ιδιωτικής αναψυχής (όχι επαγγελματικά / όχιjet ski κλπ )

·         Η ηλικία του σκάφους δεν θα υπερβαίνει τα 30 έτη 


·         Κλοπή που θα συμβεί οπουδήποτε αλλού εκτός από αναγνωρισμένο κλειστό περιφραγμένο Parking σκαφών δεν καλύπτεται.

 ·         Εξαιρείται η μερική κλοπή (εξοπλισμού / αντικειμένων κλπ) των σκαφών καθώς και οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο ίδιο το σκάφος από τη διάρρηξη / απόπειρα διάρρηξής του.

 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter