ATLA PLUS NEW

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ » ΚΑΤΟΙΚΙΑ » ATLA PLUS NEW

-       Τί είναι το  «ATLA PLUS NEW» 
Το πρόγραμμα «ATLA PLUS NEW» είναι ένα σύγχρονο «πακέτο» ασφάλισης κατοικίας, το οποίο περιλαμβάνει μία μεγάλη ομάδα ασφαλιστικών κινδύνων που πιθανά να απειλήσουν μια μέση κατοικία. 
Παρέχει την δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τόσο του κτιρίου ή / και του περιεχομένου. 

Πού απευθύνεται το «ATLA PLUS NEW»
Το πρόγραμμα «ATLA PLUS NEW» απευθύνεται στους πελάτες της εταιρίας μας που   : 
       -  Είναι ιδιοκτήτες κατοικιών (μόνιμων & εξοχικών).  
      -  Επιθυμούν την προστασία της οικοδομής και του περιεχομένου της κατοικίας τους με πολύ βασικές καλύψεις του κλάδου πυρός.

Ποιές κατοικίες μπορούν να ασφαλιστούν με το  «ATLA PLUS NEW» 
      -  Οι μόνιμες κατοικίες.   
      -  Κατοικίες που η αξία του κτιρίου δεν ξεπερνά τις € 500.000 και του περιεχομένου τις  €100.000.
      -  Τα κτίρια των υπό ασφάλιση κατοικιών πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στην ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ή στην Α’ ΤΑΞΗ εφόσον έχουν κατασκευασθεί μετά το 1960.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα του προγράμματος «ATLA PLUS NEW»

 

-       Εμπεριέχει  σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις.

-       Έχει την δυνατότητα να παραχωρηθεί  δίχως απαλλαγές και σε συμφωνημένες αξίες

-       Παρέχει την κάλυψη του Σεισμού (Προαιρετικά).

-       Έχει ανταγωνιστικό κόστος.

-       Παρέχει (προαιρετικά)  Επείγουσα Τεχνική Οικιακή Βοήθεια ATLA ASSISTANCE 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο για επείγοντα περιστατικά, όπως έκτακτες βλάβες υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, κλειδαριών, υαλοπινάκων, κρυστάλλων και διάφορες άλλες αναγκαίες υπηρεσίες. Οι καλύψεις ισχύουν για τους Νομούς ΑΤΤΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΧΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΣΗΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ).

-       Η αποζημίωση των ασφαλιζομένων αντικειμένων γίνεται σε «Αξία Αντικατάστασης Καινούργιου», δηλαδή: 
       -  Για την οικοδομή στο ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου, πανομοιότυπου κτιρίου.
       -  Για το περιεχόμενο αντικατάσταση / επισκευή κάθε αντικειμένου με ένα καινούργιο της ίδιας χρήσης και προδιαγραφών, που τοποθετείται στον ίδιο χώρο.

Παρεχόμενες καλύψεις

-  Πυρκαγιά – Πτώση κεραυνού

-  Ευρεία Έκρηξη

-  Καπνός

-  Πυρκαγιά από δάσος

-  Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διαρρήξεως ή ληστείας

-  Ζημιές από κλοπή στο κτίριο έως € 1.500.

-  Πλημμύρα Καταιγίδα Θύελλα Τυφώνας

-  Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκαταστάσεων ύδρευσης – θέρμανσης –ψύξης & αποχέτευσης

-  Κάλυψη ζημιών στις ίδιες τις σωληνώσεις μέχρι του ποσού των € 1.000.

-  Έξοδα Διερευνητικών Εργασιών για ζημιές από νερά μέχρι του ποσού € 1.500.

-  Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι

-  Τρομοκρατικές ενέργειες

-  Πυρκαγιά από την Διατάραξη της Δημόσιας τάξης ή από πολιτικές ταραχές

-  Κακόβουλες Ενέργειες

-  Πρόσκρουση Οχήματος

-  Πτώση αεροσκαφών

-  Αποκομιδή Συντριμμάτων μέχρι του ποσού € 3.000.

-  Έξοδα ελαχιστοποίησης της ζημίας μέχρι του ποσού των € 1.500.

-  Ασφάλιση σε αξία καινουργούς

-  Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης-συσκευής με εστία πυρός μέχρι €1.500.

-  Σεισμός και πυρκαγιά εξ΄ αιτίας κλονισμού (προαιρετικά)

 

Η προαιρετική  παροχή της Επείγουσας Τεχνικής Οικιακής Βοήθειας ATLA ASSISTANCE θα επιβαρύνει το ετήσιο μικτό ασφάλιστρο με το ποσό των € 6,00.

Χρήσιμες πληροφορίες

1.      Η ασφαλιζόμενη αξία κτιρίου διαμορφώνεται αναλόγως
          α) του Είδους του ακινήτου (Διαμέρισμα ή Μονοκατοικίες)
          β) της Ποιότητας Κατασκευής (Συνήθης - Καλή - Πολυτελής)
          γ) του Εμβαδού της κατοικίας

2.         Στην περίπτωση κατά την οποία καλύπτεται ο οικιακός εξοπλισμός είναι πολύ σημαντικό τα αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας να αναγράφονται λεπτομερώς με την μάρκα / τύπο και την αξία τους στην πρόταση ασφάλισης (π.χ. τηλεόραση SONY 32” Flat Trinitron Wide KV-32FX66 αξίας 1.500,00€)

Αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας θεωρούνται: αντικείμενα από πoρσελάνη, κρύσταλλo ή αντικείμενα από xρυσό, άργυρo, πoλύτιμo ή ημιπoλύτιμo στoιxείo και εφ’ όσoν δεν είναι κoσμήματα, καθρέπτες, xαλιά και τάπητες κάθε φύσεως, γoυναρικά, εικόνες, ζωγραφικoί πίνακες, αγάλματα, xειρoτεxνήματα και γενικά κάθε αντικείμενo και έργo τέxνης, όπλα, φωτoγραφικά είδη, ηλεκτρoνικoί υπoλoγιστές, τηλεoράσεις, ραδιoμαγνητόφωνα, στερεoφωνικά συγκρoτήματα, βίντεo, βιντεoκάμερες και γενικά ηλεκτρoνικά μηxανήματα ήxoυ και εικόνας εφ‘ όσoν συμπεριλαμβάνoνται στην ασφάλιση και δεν κατονομάζονται λεπτομερώς, καλύπτoνται μόνo μέxρι τoυ πoσoύ πoυ αντιστoιxεί στo 5% τoυ ασφαλιζομένoυ πoσoύ για τo περιεxόμενo της κατoικίας με ανώτατo όριo 1.500,00€.

3.         Για τις ασφαλίσεις σε αξία καινουργούς συστήνονται από την εταιρία μας ελάχιστες τιμές υπολογισμού της ασφαλιστέας αξίας της οικοδομής σε αξία καινουργούς 
4.         Παρέχεται έκπτωση 5% επί του βασικού τιμολογίου στα συμβόλαια των πακέτων κατοικιών για κύριες κατοικίες ATLA PLUS NEW & ATLA HOME GOLD, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης συστήματος συναγερμού συνδεδεμένου με εταιρία security

Δωρεάν Κάρτα Πρόληψης Υγείας, η οποία παρέχεται με όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας, μέσω της οποίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος και η οικογένειά του (σύζυγος και παιδιά) σημαντικές εκπτώσεις και δωρεάν παροχές πρόληψης υγείας, σε συνεργασία με κορυφαία Νοσηλευτικά και Διαγνωστικά Κέντρα.

 

 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter