Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,


Το όνομα Αγιούς έχει συνδεθεί εδώ και σχεδόν μισό αιώνα με την παροχή υπηρεσιών σε θέματα λογιστικής και ασφαλιστικής υποστήριξης. Η πορεία του γραφείου μας, ξεκινώντας από τους πατέρα και θείο μου, συνεχίζεται αδιάλειπτα εδώ και πάνω από μία εικοσαετία με την παρουσία τόσο τη δική μου όσο και των συνεργατών μου.

Είναι γεγονός πως, στο πιο πρόσφατο διάστημα οι υπηρεσίες αυτές είχαν περιοριστεί κυρίως σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, που θεωρούσαμε ότι ήταν ο τομέας στον οποίο θα μπορούσαμε να φανούμε περισσότερο χρήσιμοι.

Οι σημαντικές, όμως, αλλαγές που εκτυλίσσονται στη δομή και τις παροχές του κοινωνικού Κράτους, όπως τουλάχιστον το είχαμε γνωρίσει σε Ελλάδα και εξωτερικό, με συνεχείς μειώσεις παροχών [κυρίως σύνταξης και υγείας], αλλά και οι αυξανόμενες ανάγκες προστασίας άλλων αγαθών, όπως κατοικίας, επιχείρησης, αυτοκινήτου ή σκάφους, μας οδήγησαν στην απόφαση της εκ νέου πλήρους ενεργοποίησής μας και στον ασφαλιστικό τομέα.

Διαθέτοντας, λοιπόν, την κατάλληλη εμπειρία, με παράλληλη εξασφάλιση όλων των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για την έννομη και εύρυθμη λειτουργία του ασφαλιστικού τμήματος του γραφείου μας, σας καλούμε από κοινού να συζητήσουμε κάθε ασφαλιστική σας ανάγκη και να προχωρήσουμε, αν βέβαια συμφωνήσετε και εσείς, στην ασφαλιστική σας θωράκιση, σε συνεργασία με μια από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Η Ατλαντική Ένωση με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών (μεταξύ των μετόχων της περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμός Basler, μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας Baloise και ενός από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, το 1907), έχει πετύχει:

Να καταλάβει την 1η θέση στον ελληνικό χώρο σε επίπεδο φερεγγυότητας και με μεγάλη διαφορά από τη 2η εταιρία στα πανευρωπαϊκά stress tests (2014) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων [EIOPA], με βάση το Solvency II
Να είναι ΠΡΩΤΗ σε φερεγγυότητα ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει, με αποτελέσματα της 31ης Δεκεμβρίου 2016, Δείκτη Φερεγγυότητας 267,40%, δηλαδή σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%)
Να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Οικονομίας (Fortune)
Να διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 28 ετών, με παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων
Να διαθέτει πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές και σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές
Να εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων
Να διπλασιάσει την έκταση των κεντρικών της γραφείων από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ.
Να εξυπηρετεί πάνω από 300.000 πελάτες (ιδιώτες & επιχειρήσεις)
Να διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα
και το σημαντικότερο:

Να διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη προσέγγιση σε πελάτες και συνεργάτες
Να είναι πολύ σύγχρονη αλλά και με μεγάλη ιστορία!

Οι λόγοι που επιλέξαμε τη συνεργασία μας με την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι πολλοί, μπορούμε όμως να ξεχωρίσουμε τις εντυπωσιακές διεθνείς της συνεργασίες τόσο σε επίπεδο μετόχων όσο και αντασφαλιστών, όπως ο ασφαλιστικός οργανισμός Basler, το ότι είναι 1η σε φερεγγυότητα βάσει του Solvency II ratio (267%) από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς τη χρήση κανενός ευνοϊκού μεταβατικού μέτρου (ευνοϊκότερες παραδοχές), το ότι ασκεί όλους τους κλάδους ασφάλισης, ότι διαθέτει σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα, ότι εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων και άλλοι πολλοί.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, τόσο εγώ προσωπικά όσο και εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να έχουμε μια πρώτη επαφή, στη διάρκεια της οποίας θα προσπαθήσουμε να σας προβάλλουμε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες μας.

Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλετε το γραφείο μας, εμπιστοσύνη που μας δίνει το κίνητρο να εμπλουτίζουμε και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων μας.

Με Εκτίμηση

Γεωργία Νίκα Αγιούς