ATLA HOME GOLD

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ » ΚΑΤΟΙΚΙΑ » ATLA HOME GOLD

Τι είναι το  "ATLA HOME  GOLD"
Το πρόγραμμα  "ATLA HOME GOLD" είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν μία κατοικία, καθώς και τις συνέπειες αυτών. 
Παρέχει την δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τόσο του κτιρίου ή / και του περιεχομένου. 

Πού απευθύνεται το  "ATLA HOME GOLD"
Το πρόγραμμα "ATLA HOME GOLD" απευθύνεται στους πελάτες της εταιρίας μας που   : 
     - Είναι ιδιοκτήτες μόνιμων κατοικιών. 
     -  Επιθυμούν την μέγιστη προστασία της περιουσίας τους. 
     -  Η έννοια της ασφάλισης είναι ταυτόσημη με την εξασφάλιση του βιοτικού τους επιπέδου.
     -  Σε πελάτες ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους και αποτελούν πηγή εσόδων.
 
Ποιές κατοικίες μπορούν να ασφαλιστούν με το  "ATLA HOME GOLD"
       Οι μόνιμες κατοικίες.  
       Κατοικίες που η αξία του κτιρίου δεν ξεπερνά τις € 500.000 και του περιεχομένου τις € 100.000.
       Τα κτίρια των υπό ασφάλιση κατοικιών πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στην ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ή στην Α’ ΤΑΞΗ εφόσον έχουν κατασκευασθεί μετά το 1960.
 
Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα του προγράμματος "ATLA HOME GOLD"
      Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα του προγράμματος «ATLA PLUS NEW»

-       Εμπεριέχει  σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις.

-       Έχει την δυνατότητα να παραχωρηθεί δίχως απαλλαγές και σε συμφωνημένες αξίες

-       Παρέχει την κάλυψη του Σεισμού (Προαιρετικά).

-       Έχει ανταγωνιστικό κόστος.

-       Παρέχει (προαιρετικά)  Επείγουσα Τεχνική Οικιακή Βοήθεια ATLA ASSISTANCE 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο για επείγοντα περιστατικά, όπως έκτακτες βλάβες υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, κλειδαριών, υαλοπινάκων, κρυστάλλων και διάφορες άλλες αναγκαίες υπηρεσίες. Οι καλύψεις ισχύουν για τους Νομούς ΑΤΤΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΧΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΣΗΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ).

-       Η αποζημίωση των ασφαλιζομένων αντικειμένων γίνεται σε «Αξία Αντικατάστασης       Καινούργιου», δηλαδή: 
α)  Για την οικοδομή στο ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου, πανομοιότυπου κτιρίου.
β)  Για το περιεχόμενο αντικατάσταση / επισκευή κάθε αντικειμένου με ένα καινούργιο της ίδιας χρήσης και προδιαγραφών, που τοποθετείται στον ίδιο χώρο.
 
Παρεχόμενες Καλύψεις 

-       Πυρκαγιά – Πτώση κεραυνού

-       Ευρεία Έκρηξη

-       Ζημίες εξαιτίας υψηλής θερμοκρασίας

-       Καπνός

-       Πυρκαγιά από δάσος

-       Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διαρρήξεως ή ληστείας

-       Ζημιές από κλοπή στο κτίριο έως € 3.000.

-       Αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων (για ένα μήνα από την απόδειξη αγοράς) έως 10% του κεφαλαίου του περιεχομένου και με όριο € 1.000.

-       Πλημμύρα Καταιγίδα Θύελλα Τυφώνας

-       Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκαταστάσεων ύδρευσης – θέρμανσης –ψύξης & διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης

-       Έξοδα Διερευνητικών Εργασιών για ζημιές από νερά μέχρι του ποσού € 1.500.

-       Κάλυψη κοινοχρήστων σωληνώσεων & εγκαταστάσεων

-       Κάλυψη ζημιών στις ίδιες τις σωληνώσεις μέχρι του ποσού των €1.000.

-       Ζημίες στον ηλιακό θερμοσίφωνα από καταιγίδα – θύελλα μέχρι του ποσού € 880.

-       Ζημιές στον λέβητα  μέχρι του ποσού € 3.000.

-       Ζημιές από διαρροή πετρελαίου από οικιακές συσκευές ή δεξαμενή.

-       Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι

-       Βραχυκύκλωμα μέχρι ποσού € 1.500.

-       Τρομοκρατικές ενέργειες

-       Πυρκαγιά από την Διατάραξη της Δημόσιας τάξης ή από πολιτικές ταραχές

-       Κακόβουλες Ενέργειες

-       Πρόσκρουση Οχήματος

-       Πτώση αεροσκαφών

-       Θραύση Κρυστάλλων – Καθρεπτών μέχρι του ποσού € 2.000.

-       Αποκομιδή Συντριμμάτων μέχρι του ποσού € 3.000.

-       Έξοδα ελαχιστοποίησης της ζημίας μέχρι του ποσού των € 1.500.

-       Ασφάλιση σε αξία καινουργούς

-       Απώλεια μισθωμάτων έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου της οικοδομής με αποζημιωτέα περίοδο 12 μηνών (ασφάλιση ακινήτου)

-       Αλλοίωση τροφίμων που βρίσκονται εντός των ψυγείων συνεπεία συνεχούς διακοπής ρεύματος πέραν των 12 ωρών και έως ποσού € 300,00 ετησίως

-       Έξοδα στέγασης σε άλλη κατοικία σε περίπτωση πυρκαγιάς (απόδοση ενοικίων έως 0,60% της αξίας του ακινήτου

-       Έξοδα μετακόμισης σε περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και ζημιές κατά την μεταφορά του περιεχομένου έως και 3% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου του περιεχομένου και με όριο € 5.000.

-       Κάλυψη περιεχομένου κατά την διάρκεια προσωρινής διαμονής ως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου του περιεχομένου  και με όριο € 5.000.

-       Κάλυψη ασφαλιζομένων αντικειμένων κατά την διάρκεια φύλαξης τους σε τραπεζική θυρίδα συνεπεία κινδύνου κλοπής & διαρρήξεως ή ληστείας ως  € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά κατ΄ έτος

-       Τυχαία θραύση ειδών υγιεινής  έως ποσού € 600.

-       Κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, συνεπεία νερών μέχρι του ποσού των €5.000.

-       Γενική Αστική Ευθύνη  με όριο κάλυψης έως και το 30% του συνολικού κεφαλαίου και με max € 22.000.

-       Προσωπικό Ατύχημα  έως 15 % του κεφαλαίου για ΘΑ & ΜΟΑ και με ανώτατο όριο €4.500,00 ανά ατύχημα .

-       Αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών έως € 3.000,00

-       Σεισμός και πυρκαγιά εξ΄ αιτίας κλονισμού (προαιρετικά)

 
 
Η προαιρετική  παροχή της Επείγουσας Τεχνικής Οικιακής Βοήθειας "ATLA ASSISTANCE" θα επιβαρύνει το ετήσιο μικτό ασφάλιστρο με το ποσό των € 6,00.

Χρήσιμες πληροφορίες 
1.       Η ασφαλιζόμενη αξία κτιρίου διαμορφώνεται αναλόγως
          α) του Είδους του ακινήτου (Διαμέρισμα ή Μονοκατοικίες)
          β) της Ποιότητας Κατασκευής (Συνήθης - Καλή - Πολυτελής)
          γ) του Εμβαδού της κατοικίας
2.       Στην περίπτωση κατά την οποία καλύπτεται ο οικιακός εξοπλισμός είναι πολύ σημαντικό τα αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας να αναγράφονται λεπτομερώς με την μάρκα/τύπο και την αξίας τους στην πρόταση ασφάλισης (π.χ. τηλεόραση SONY 32” Flat Trinitron Wide KV-32FX66 αξίας 1.500,00€)
         Αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας θεωρούνται: αντικείμενα από πoρσελάνη, κρύσταλλo ή αντικείμενα από xρυσό, άργυρo, πoλύτιμo ή ημιπoλύτιμo στoιxείo και εφ’ όσoν δεν είναι κoσμήματα, καθρέπτες, xαλιά και τάπητες κάθε φύσεως, γoυναρικά, εικόνες, ζωγραφικoί πίνακες, αγάλματα, xειρoτεxνήματα και γενικά κάθε αντικείμενo και έργo τέxνης, όπλα, φωτoγραφικά είδη, ηλεκτρoνικoί υπoλoγιστές, τηλεoράσεις, ραδιoμαγνητόφωνα, στερεoφωνικά συγκρoτήματα, βίντεo, βιντεoκάμερες και γενικά ηλεκτρoνικά μηxανήματα ήxoυ και εικόνας εφ‘ όσoν συμπεριλαμβάνoνται στην ασφάλιση και δεν κατονομάζονται λεπτομερώς, καλύπτoνται μόνo μέxρι τoυ πoσoύ πoυ αντιστoιxεί στo 5% τoυ ασφαλιζομένoυ πoσoύ για τo περιεxόμενo της κατoικίας με ανώτατo όριo 1.500,00€.
3.         Για τις ασφαλίσεις σε αξία καινουργούς συστήνονται από την εταιρία μας ελάχιστες τιμές υπολογισμού της ασφαλιστέας αξίας της οικοδομής σε αξία καινουργούς 
4.         Παρέχεται έκπτωση 5% επί του βασικού τιμολογίου στα συμβόλαια των πακέτων κατοικιών για κύριες κατοικίες "ATLA PLUS NEW & ATLA HOME GOLD", υπό την προϋπόθεση ύπαρξης συστήματος συναγερμού συνδεδεμένου με εταιρία security


Δωρεάν Κάρτα Πρόληψης Υγείας, η οποία παρέχεται με όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας, μέσω της οποίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος και η οικογένειά του (σύζυγος και παιδιά) σημαντικές εκπτώσεις και δωρεάν παροχές πρόληψης υγείας, σε συνεργασία με κορυφαία Νοσηλευτικά και Διαγνωστικά Κέντρα.

 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter